• Ogłoszenie 7.05.2019

  BLUETOMATION Sp. z o.o., informuje, że w postępowaniu dotyczący świadczenia usług informatycznych prowadzonym w trybie zapytania ofertowego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę opiewającą na kwotę 80 zł netto za godzinę

  Projekt pt. „TechRol - Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej" realizowany w ramach Projektu Badawczo-Rozwojowego współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu strategicznego „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo – BIOSTRATEG”.

  Zapytania Ofertowe:

  Zapytanie z dnia 7.05.2019 roku

  Pobierz pliki zapytania:

  Biostrateg Zapytanie Ofertowe - 7-5-2019

  Biostrateg Zapytanie Ofertowe Załącznik - 7-5-2019

 • Ogłoszenie 18.04.2018

  BLUETOMATION Sp. z o.o., informuje, że w postępowaniu na Dostawę systemu informatycznego zapewniającego zarządzanie obiektami wytwórczymi i odbiorczymi energii na terenie gminy rolniczej, a także ewidencji wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych o wartości energetycznej oraz biomasy, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
  SOLWENA Sp. z o.o.
  ul. Nowy Świat 42/44
  80-298 Gdańsk

  Projekt pt. „TechRol - Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej" realizowany w ramach Projektu Badawczo-Rozwojowego współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu strategicznego „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo – BIOSTRATEG”.

  Zapytania Ofertowe:

  Zapytanie z dnia 18.04.2018 roku

  Pobierz pliki zapytania:

  Biostrateg Zapytanie Ofertowe

  Biostrateg Zapytanie Ofertowe Załącznik

 • Ogłoszenie 3.01.2018

  BLUETOMATION Sp. z o.o., informuje, że w postępowaniu dotyczący świadczenia usług informatycznych prowadzonym w trybie zapytania ofertowego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę opiewającą na kwotę 100 zł netto za godzinę

  Projekt pt. „TechRol - Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej" realizowany w ramach Projektu Badawczo-Rozwojowego współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu strategicznego „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo – BIOSTRATEG”.

  Zapytania Ofertowe:

  Zapytanie z dnia 3.01.2018 roku

  Pobierz pliki zapytania:

  Biostrateg Zapytanie Ofertowe - 3-01-2018

  Biostrateg Zapytanie Ofertowe Załącznik - 3-01-2018

Contact Us